GPSSB Samaj Kalyan Nirikshak & Vistaran Adhikari (Sahakar) Provisional Merit List & Final Ans Key Declared 2019

GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR has published SAMAJ KALYAN NIRIKSHAK & VISTARAN ADHIKARI (SAHAKAR) PROVISIONAL Merit List & Final Ans Key 2019. More given below.

Board: GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR

Post Name
Advt. No. : 8/2018-19 – Vistaran Adhikari (Sahakar) (VA(S)-2018-19)
Exam Date : 09/12/2018


Advt. No. : 4/2018-19 – Samaj Kalyan Nirikshak (SKN-2018-19)
Exam Date : 09/12/2018

PROVISIONAL Merit List
SAMAJ KALYAN NIRIKSHAK
VISTARAN ADHIKARI (SAHAKAR)

Final Ans Key
SAMAJ KALYAN NIRIKSHAK
VISTARAN ADHIKARI (SAHAKAR)

PROVISIONAL Result:
Link – 1
Link – 2

DOC-VERIFICATION Instruction